Msze Święte w intencji śp. Edwarda Hadały

  22 stycznia 2020       Category: Intencje mszalne pogrzebowe i gregoriańskie,

Msze Święte w intencji śp. Edwarda Hadały

 

 1. Od chrześniaka Kazimierza z rodziną – Niechobrz 7.04.2020 g.18.00
 2. Od wspólnoty Inrtonizacyjnej – Niechibrz 1.04.2020 g.18.00
 3. Od róży bł. Czesława – Niechobrz 1404.2020 g.18.00
 4. Od zakładu Pogrzebowego HADES
 5. Od rodziny Rejmęt
 6. Od rodziny Nawrot
 7. Od rodziny Rogowskich
 8. Od Edwarda Szura z rodziną
 9. Od Tadeusza Błażej, Marka Raka i Kazimierza Ziobro i z róży bł. Czesława
 10. Od rodziny Stanowskich
 11. Od kuzyna Romana z rodziną
 12. Od kuzynki Danuty Świder i od rodziny Kaszubów
 13. Od sąsiadów Rykałów i Rałowskich
 14. Od Wiesława Siorek z rodziną
 15. Od Stanisławy Sumara z rodziną
 16. Od Anny i Ryszarda Wróblów z rodziną
 17. Od rodziny Warzochów
 18. Od Sąsiada
 19. Od róży błogosławionego Czesława
 20. Od róży błogosławionego Czesława
 21. Od rodziny Libów
 22. Od Aleksandry i Edwarda z rodziną