Ogłoszenia parafialne – Św. Szczepana – 26 grudnia 2013 r.

  25 grudnia 2013       Category: Ogłoszenia parafialne,

1. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy pomogli nam przeżyć święta Bożego Narodzenia czy to przez przygotowanie dekoracji i szopki, czy też oprawę liturgiczną „Bóg zapłać”.

2. Wykorzystując to, że dzieci i młodzież mają przerwę świąteczną od jutra rozpoczniemy wizytę duszpasterską od godz. 9.00 do 21.00. Jej celem jest wspólna modlitwa, wzajemne poznanie oraz rozmowy na tematy życia religijnego. W czasie wizyty nie zbieramy żadnych pieniędzy. Dobrowolną ofiarę można złożyć w kopercie na tacę. Część ofiar wg. Zarządzenia Kurii Diecezjalnej przekazujemy na cele diecezjalne. Ministranci będą nosić Kompendium Kościoła Katolickiego, które będzie można nabyć w cenie hurtowej.

3. Porządek wizyty duszpasterskiej.