REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W NIECHOBRZU

  01 maja 2021       Category: Aktualności, kancelaria,

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO   W  NIECHOBRZU:

1. Cmentarz Parafialny  zlokalizowany jest w Niechobrzu i stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBN Pomocy.
2. Nadzór nad Cmentarzem Parafialnym sprawuje  Ks. Proboszcz wraz z Radą Duszpasterską, zwanym  dalej Zarządcą.

 1. O usytuowaniu i kolejności grobów decyduje Zarządca.
 2. Usytuowanie grobów na Cmentarzu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Budowa lub odnawianie nagrobków przez wykonawcę za pisemną zgodą ks. Proboszcza po wpłacie w kancelarii parafialnej na utrzymanie cmentarza 200 zł.
 4. 6. Za miejsce na pochowanie ciała osoby pochodzącej spoza parafii należy uiścić w kancelarii parafialnej opłatę na utrzymanie cmentarza w kwocie 1000 zł.
  Wymiary grobów na nowej części cmentarza są następujące:
 5. a)    groby pojedyncze i podwójne: długość 2,0 m, szerokość 1,6 m , głębokość 1,7 m
 6. b)    groby rodzinne: długość 2,0 m, szerokość 2,3 m , głębokość 1,7 m
 7. c)    groby urnowe pojedyncze ziemne: długość 0,5 m ,szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m
  Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,3 m
  10. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa
  na założycielu grobu lub jego następcy.
 8. Rezerwacja miejsca na cmentarzu dla bliżej nieokreślonego pochówku jest możliwa pod warunkiem wybudowania nagrobka na zajmowanym miejscu do 3 miesięcy od dokonanej rezerwacji.
 9. Groby zaniedbywane od lat będą przejmowane przez Zarządcę do umożliwienia kolejnego pochówku.
 10. Po 20 latach można dokonywać pochówku na miejscu ciał złożonych w grobie.
 11. Na terenie Cmentarza zakazuje się:
  a) zakłócania ciszy i porządku
  b) wysypywania odpadów poza miejsca do tego przeznaczone
  c) poruszania pojazdami mechanicznymi po terenie Cmentarza
  d) sadzenia przy mogile drzew i krzewów
 12. e) budowania ławek przy nagrobku
 13. f) wprowadzania zwierząt
 14. Klucz do bramy cmentarza znajduje się u P. Grabarza.
 15. Telefony kontaktowe:

Kancelaria parafialna -17 871 80 05

Grabarz – 694 076 784