Wszystkie intencje Mszy Świętych od Uczestników Pogrzebu za Ś. P. Jana Wróbla z dnia 9.03.2023 r.

  09 marca 2023       Category: Intencje mszalne pogrzebowe i gregoriańskie,

Wszystkie intencje Mszy Świętych od Uczestników Pogrzebu za Ś. P. Jana Wróbla z dnia 9.03.2023 r.

 1. Od żony – w 7 dzień po śmierci – 13.03.2023r., godz. 18.00
 2. Od synów – w 30 dzień po śmierci – 5.04.2023 r., godz. 18.00
 3. Od uczestników pogrzebu – w I rocznicę śmierci – 6.03.2024 r., godz. 18.00

 

Intencje do przesłania poza parafię

 1. Od syna Waldemara
 2. Od syna Mirosława
 3. Od syna Sebastiana
 4. Od kolegów z ul. Mikołajczyka
 5. Od kolegów z ul. Mikołajczyka
 6. Od Dowódcy II Kompani
 7. Od chrześnicy Urszuli z rodziną
 8. Od Ryszarda Rozborskiego z rodziną
 9. Od Jacka Machniak z rodziną
 10. Od swatowej z Krasnego
 11. Od brata Romana
 12. Od bratanka Adriana
 13. Od bratanicy Agnieszki z rodziną
 14. Od rodziny Kościak
 15. Od siostry Zofii z rodziną
 16. Od szwagierki Heleny Kowalskiej
 17. Od Moniki Bednarskiej z rodziną
 18. Od Renaty i Jana Wróbel z rodziną
 19. Od Roberta Kowalskiego
 20. Od kolegi Franciszka
 21. Od brata Ryszarda z żoną
 22. Od Dawida Wróbel
 23. Od Kamila Wróbel
 24. Od Damiana Wróbel
 25. Od Tadeusza i Teresy Kalandyk
 26. Od rodziny Stanowskich
 27. Od Bogdana Rzucek z rodziną
 28. Od Zofii Rzucek
 29. Od sąsiadów z bloku 7 z ul. Mikołajczyka
 30. Od sąsiadów z bloku 7 z ul. Mikołajczyka
 31. Od sąsiadów z bloku 7 z ul. Mikołajczyka
 32. Od sąsiadów z bloku 7 z ul. Mikołajczyka
 33. Od Wiesława Zych z rodziną
 34. Od rodziny Grobelskich, Szarków i Rykała
 35. Od Beaty i Mariusza z dziećmi
 36. Od Beaty i Mariusza z dziećmi
 37. Od szwagierki Małgorzaty z rodziną
 38. Od Zofii i Zenona Róg z rodziną
 39. Od rodziny Dudków
 40. Od rodziny Dudków
 41. Od rodziny Adamczyk
 42. Od Barbary i Lucjana Chrzanickich z rodziną
 43. Od Jadwigi i Michała Droździel z rodziną
 44. Od Łukasza i Reginy Chrzanickich z rodziną
 45. Od Marii i Jana Rejman
 46. Od rodziny Kalandyk z Rzeszowa
 47. Od rodziny Kalandyk z Rzeszowa
 48. Od kuzynów Jacka i Andrzeja
 49. Od kuzyna Adama z rodziną
 50. Od rodziny Trawka
 51. Od Haliny i Waldemara Pieniowskich
 52. Od rodziny Świetlik
 53. Od Danuty i Zbigniewa Lib
 54. Od rodziny Błońskich i Pączek
 55. Od Anety z rodziną
 56. Od Anety z rodziną
 57. Od rodziny Pieniowskich
 58. Od Mariusza Kondrackiego
 59. Od Krzysztofa Poniszko z rodziną
 60. Od Agnieszki i Mariusza Hurneckich
 61. Od Agnieszki i Mariusza Hurneckich
 62. Od rodziny Kondrackich
 63. Od związku emerytów policyjnych przy O.P.P. w Rzeszowie
 64. Od związku emerytów policyjnych przy O.P.P. w Rzeszowie
 65. Od rodziny Janowskich
 66. Od rodziny Hadała i Urbanik
 67. Od współpracowników synowej Ewy ze Związku Gmin PKS
 68. Od rodziny Leszczyńskich