DRÓŻKI RÓŻAŃCOWE

Niepokalana śpieszy do ludzi z nieustającą pomocą także przez modlitwę różańcową: łączy ona w sobie modlitwę z rozważaniem nad życiem Pana Jezusa i Matki Bożej. Dzięki temu drogi nasze spłatają się przez różaniec z drogami Maryi, wg słów Pisma Świętego "Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich". Dlatego w niechobskim "zakątku Maryi" obok nowoczesnej świątyni, znajdują się tzw. Drużki Różańcowe. W przystępny sposób, prowadzą nas do 15 kaplic, ukazując radość, cierpienie i chwałę Zbawiciela i Jego Matki, a także naszą, jeśli w życie pójdziemy ścieżkami Maryi.

drozki_mapa_m

Droga radosna

ZWIASTOWANIE

dr_zwiastowanie

"Bądź pozdrowiona Maryjo" powtarzamy za Aniołem Pańskim w Nazarecie, ku czci Twojej: "Łaski pełna, Niepokalana, Najświętsza, Błogosławiona Matko Pana Jezusa."

NAWIEDZENIE

dr_nawiedzenie

Bądź pozdrowiona Maryjo, która śpieszysz do św. Elżbiety z darami Ducha Świętego. Nawiedź nasze rodziny swą dobrocią, abyśmy wdzięczni umieli z Tobą śpiewać: "Magnificat".

NARODZENIE PANA JEZUSA

dr_narodzenie

"Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli."

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

dr_ofiarowanie

Bądź pozdrowiona Maryjo, która ofiarujesz Ojcu Niebieskiemu Dziecię Jezusa. Ofiaruj i nas Bogu, aby nasze życie wykorzystał dla zbawienia źwiata oraz dla szerzenia Twojej chwały Maryjo.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

dr_znalezienie

Bądź pozdrowiona Maryjo, szukająca wytrwale ze św. Józefem Pana Jezusa. Pomóż nam znaleźć, jak Ty, w Kościele Zbawiciela, który jest: Drogą, Prawdą, Życiem.

Droga bolesna

OGRÓJEC

dr_ogrojec

Spójrz na Jezusa w Ogrójcu! Cierpi smutek i trwogę, aż po krwawy pot. Nie śpij, lecz czuwaj z Nim i módl się, abyś nie uległ pokusie.
Matka Bolesna

BICZOWANIE

dr_biczowanie

Pomyśl! Biczują ciało mego Syna, a ludzie tak dogadzają swemu ciału przez: brak wstydu, rozpustę, pijaństwo, wygodnictwo.
Weź w karby swe ciało.
Matka Nieskalana

KORONA CIERNIOWA

dr_koronia_cierniowa

Rozważ! Jak pycha ludzkich słów, wzgarda Boga, nienawiść bliźniego koronują ale cierniem syna Bożego.
Dobrą wolą, żywą wiarą, poszanowaniem drugiego, nagródź ciernie Jezusowi.
Maryja

DŻWIGANIE KRZYŻA

dr_dzwiganie_krzyza

Jestem przy Tobie, gdy dźwigasz krzyż, jak On..., gdy upadasz i wstajesz jak On...
Zaufaj mi.
Matka Jezusa i Twoja

UKRZYŻOWANIE

dr_ukrzyzowanie

"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich".
Zbawiciel
Uwierzmy miłości Ukrzyżowanego.

Droga chwalebna

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

dr_zmartwychwstanie

Słowo Boże: "Jem jest zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie".
Słowo nasze: Maryjo, wstaw się za nami do Boga, byśmy z Jezusem żyli, umarli i zmartwychwstali.

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

dr_wniebowstapienie

Słowo Boże: "Idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego jest mieszkania wiele."
Słowo nasze: Maryjo, ucz nas dążyć za Zbawcą w niebo wstępującym. Módl się, by nasze miejsce w niebie nie zostało puste.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

dr_zeslanie

Słowo Boże: "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko co ja wam powiedziałem.
Słowo nasze: Maryjo, uproś, by Duch Święty napełnił serca i umysły nasze i zapalił w nich ogień swej miłości.

WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ

dr_wniebowziecie

Słowo Boże: "Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo zgotowane wam od założenia świata".
Słowo nasze: Królowo Wniebowzięta, pamiętaj nieustannie o nas, ziemskich pielgrzymach.

KRÓLOWA NIEBA I ZIEMI

dr_krolowa

Słowo Boże: "Na Jej głowie korona z gwiazd dwunastu".
Słowo Nasze: "Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać: spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia".
________________________________________
Rzeźby w kapliczkach są autorstwa miejscowej artystki ludowej Agaty Błażej, która w 70 roku życia zrealizowała wielkie zadanie powierzone jej przez samego Chrystusa we śnie-widzeniu.