KATECHEZY PRZEDŚLUBNE Z PORADNIĄ RODZINNĄ

 

terminy: w 4 niedzielę miesiąca o 10.30

miejsce: dolnej części budynku plebanii

koszt: 150 zł od osoby

Wymagana jest obecność na 3 katechezach z rzędu

Zapisy na miejscu przy pierwszym spotkaniu.

UWAGA! Nowa organizacja płatności za przygotowanie do małżeństwa.
Od 1 stycznia 2023 opłata za katechezy przedślubne wynosi 150 zł od osoby

Prosimy o wpłaty z tytułem „NARZECZENI” na konto: 42 2530 0008 2051 1075 4364 0001
Powyższa kwota obejmuje między innymi:

  • wynagrodzenie osób świeckich zaangażowanych w prowadzenie nauk ogólnych;
  • wynagrodzenie dyżurów w poradni życia rodzinnego;
  • koszt materiałów przekazywanych narzeczonym;
  • wszelkie koszty związane ze szkoleniem nowych doradców życia rodzinnego i stałym podnoszeniem kwalifikacji osób czynnie zaangażowanych w poradnictwie rodzinnym;
  • koszt utrzymania i aktualizowania strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin;
  • koszty obsługi księgowej, prawnej i biurowej oraz koordynacji.
Narzeczeni są zobowiązani dostarczyć doradcy na pierwsze spotkanie (katechezę) potwierdzenie wykonania przelewu (najpóźniej na pierwsze spotkanie indywidualne).
 
(informacja ta została opublikowana również na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej rodzinia.diecezja.rzeszow.pl)