Na drodze wiary trudno jest iść w pojedynkę. W tym sensie z wiarą jest jak z miłością: nie dowiesz się, czy kochasz dopóki nie staniesz przed drugim człowiekiem różnym od Ciebie. Grupy i Wspólnoty parafialne są pomocą dla każdego człowieka, jeśli tylko w jego sercu jest pragnienie wiary i spotkania się z żywym Jezusem Chrystusem, który żyje w swoim Kościele.

W naszej parafii istnieje wiele różnych rzeczywistości, działających w różnych sferach.

Wybierz z panelu po prawej stronie grupę lub wspólnotę o której chcesz się dowiedzieć więcej…