Formularz do kartoteki

  23 grudnia 2018       Category: Aktualności, Ogłoszenia parafialne,

formularz kolędowy- kliknij i POBIERZ NA DYSK

Formularz do kartoteki

Zwracamy się z prośbą o podanie podstawowych danych personalnych potrzebnych do ewidencji wiernych zamieszkujących na terenie naszej parafii. Zapewniam, że dane będą chronione i nie będą przetwarzane. Pozostaną do użytku wewnętrznego.

Niechobrz nr. domu……… Nr. tel……………………………………………...........................

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………

Nazwisko........................................, imię.......................................................

Data urodzenia..................................................................................

Imię współmałżonka…………………………………………………………

Data urodzenia...................................................................................

Data i miejsce ślubu kościelnego...................................................................

Wykonywane zawody………………………………………………..……………………….

Dzieci mieszkające w domu (szkoła, studia, praca):

imię:.......................................; data ur.…….............................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

.......................................;………..................................................

 

Podpisy osób dorosłych ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………...

*Na odwrocie kartoteki prosimy o napisanie wniosków dotyczących duszpasterstwa lub administracji parafii (zauważone pozytywy i negatywy).