II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Rok A

  04 stycznia 2014       Category: Aktualności,

,,Podczas, gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa‘’.

Tymi słowami Jan Chrzciciel pokazuje różnicę między religią żydowską, a chrześcijańską.

1

Religia ukazuje nam pewne zasady, prawo moralne oraz mądrość, którymi człowiek powinien się cechować i żyć. Jednak grzech krążący w świecie oraz utkwiony w nas, uniemożliwia wypełnienie tego. Aby osiągnąć to wszystko potrzebna jest na Boża łaska.

Dzisiejsze czytania bardzo wiążą się ze sobą po przez łaskę i prawdę. Łaskę zazwyczaj kojarzymy z darem od samego Pana Boga, dzięki której możemy zrealizować i coś osiągnąć. Prawda natomiast jest zgodnością wszystkich naszych myśli z codziennością, do której się odnosi.

Te dwa pojęcia inaczej rozumiane są w języku biblijnym. Prawda odnosi się do tego, na czym możemy się oprzeć, czemu możemy się zawierzyć. Prawda jest orędziem Boga z ludźmi. Jeżeli się Mu zawierzymy – nie zawiedziemy się i będziemy w stanie osiągnąć to, co On obiecuje. Łaska natomiast to miłość życzliwości Boga, okazana nam w przymierzu z Nim.

W ten sposób przymierze jest tym co łączy ze sobą prawdę i łaskę.

W przymierzu prawda to – Jego miłość względem nas, na niej możemy polegać i jej zaufać. Jest ona niezastąpiona i niezawodna. Ona jest Bożą łaską względem nas. Najbardziej ukazuje się w osobie Jezusa, który jest narodzony w ludzkiej postaci Bożym synem. Przez to narodzenie stał się On naszym Bratem, naszym krewnym. Zobowiązał się do wybawienia nas z niewoli. Wziął na swe ramiona krzyż naszych grzechów. W ten oto właśnie sposób otrzymujemy od Niego łaskę, o czym pisze św. Paweł w drugim czytaniu.

Agnieszka