III Niedziela Zwykła Rok A

  26 stycznia 2014       Category: Aktualności,

„Jezus osiadł nad Kafarnaum, nad jeziorem na pograniczu Ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miały się spełnić słowa proroka.” (Mt 4, 13-14)

3

Tymi słowami Ewangelista podkreśla, że to Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Bóg zapowiedział swój plan przez proroka, a wypełnił przesz Swego Syna. Bóg zesłał na świat Miłość, aby rozproszyć ciemności, aby wezwać ludzi do nawrócenia, do stanięcia w prawdzie. Drogą prawdy jest Droga Boża, tylko na tej drodze możemy poznać siebie. Każdego z nas Bóg wzywa do pójścia za jego planem, planem zbawienia. Planem który jest od wieków zapisany u Boga, i który przez Ducha Świętego chce nam pomóc go odkryć i wypełnić.

Często zastanawiam się, która to Droga Boża, kiedy mam zostawić wszystko i pójść za Jezusem? Ta Ewangelia pokazuje mi właśnie, że Jezus tak jak do Piotra i Andrzeja tak i do mnie i każdego z nas przychodzi w naszej codzienności. Każdego dnia każe nam wybierać miedzy dobrem a złem. Pójść za nim to w każdej swojej decyzji zastanawiać się, co zrobiłby Jezus?, to znaczy kierować się tak jak On miłością. Często nie będzie nam to wychodzić, ale Jezus nie przyszedł do ludzi doskonałych ale do „mieszkańców cienistej krainy śmierci”- do ludzi potrzebujących jego uzdrowienia, jego miłości, jego Światłości. On przychodzi aby naszą ciemną codzienność, rozjaśnić Swoją Światłością. Pozwólmy mu na to!

Karolina