IV Niedziela Adwentu Rok B

  21 grudnia 2014       Category: Aktualności,

1949_4Adwent powoli dobiega końca. Zbliżamy się do najważniejszego dnia, Narodzenia Pańskiego. Trwamy wszyscy w oczekiwaniu i uświadamiamy sobie, że coraz bliższe jest spotkanie z Nowonarodzonym, jednocześnie zastanawiamy się jak te ostatnie dni przeżyć najlepiej. Dzisiejsza Ewangelia kieruje naszą uwagę na Maryję. Na jej pobożność i posłuszeństwo, pokorę i ogromne zaufanie do Boga. Ona, bowiem nosząc w swoim łonie Jezusa, została osłonięta mocą Bożą, tak jak niegdyś Bóg osłaniał obłokiem arkę z Dziesięcioma przykazaniami. Maryja stała się, więc Arką Nowego Przymierza, w której Bóg objawił swoją obecność wobec wszystkich ludzi.  Poprzez swoje „Tak”, Maryja wyraziła swoją zgodę na historię zbawienia.  Daje nam przykład wiary wyrastającej z modlitwy.  Maryja nie martwi się o to jak sobie poradzi, nie myśli o sobie, lecz całkowicie oddaje się Bogu i Jego planom. Zastanówmy się czy w czasie przedświątecznych przygotowań, nie tracimy z oczu Tego, który jest w tym czasie Najważniejszy. Spróbujmy za Maryją powtórzyć słowa „Oto ja służebnica Pańska” i poddać się woli Pana.

Gabriela