IV Niedziela Wielkiego Postu Rok A

  29 marca 2014       Category: Aktualności,

,, Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg bo człowiek patrzy na to , co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce’’

niewidomy
Jezus nie patrzy powierzchownie, tylko spogląda głębiej. Nie patrzy na jedna sekundę ale na całe życie: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Popatrzymy na siebie i swoje życie . Czy odkryjemy w nim obecność Boga?

,, Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus’’

Niepełnosprawność. Słowo, którego używamy aby określić nasze ograniczenie w poruszaniu się, nie widzeniu czy braku kończyny. Natomiast w czasach biblijnych tego rodzaju ograniczenia były uznawane za grzech i poddawane były wysokiej karze. Usłyszeliśmy w Ewangelii o tym, że Jezus uzdrowił człowieka żyjącego w kalectwie od urodzenia. Nałożył na jego oczy błoto i kazał mu się obmyć. Jego obmycie w sadzawce nie jest przyczyną powrotu do zdrowia, lecz skromnym przejawem wiary. Przywrócenie wiary symbolizuje powrót i otwarcie się na dar wiary.

Okres Wielkiego Postu zachęca nas do ogromnej pracy nad własnym życiem. Do tego abyśmy na naszą niepełnosprawność nie patrzyli jak na coś złego, ale ja na dar od samego Boga, poprzez który odmienimy swoje życie.

Agnieszka