Msze Święte w intencji śp. Leontyny Wróbel

  15 lipca 2020       Category: Intencje mszalne pogrzebowe i gregoriańskie,

Msze Święte w intencji śp. Leontyny Wróbel

 

 1. Od brata z rodziną
 2. Od córki Zofii – Niechobrz 11.09.2020 g.7.00
 3. Od syna Romana z żoną – Niechobrz 14.09.2020 g.7.00
 4. Od wnuka Adriana
 5. Od wnuczki Agnieszki z mężem
 6. Od rodziny Kościak ze Zgłobnia
 7. Od syna Jana z rodziną – Niechobrz 15.09.2020 g.18.00
 8. Od Krystyny Ostrowskiej – Niechobrz 17.09.2020. g.18.00
 9. Od wnuczki Joanny z rodziną
 10. Od wnuka Marcina z rodziną
 11. Od Zakładu Pogrzebowego HADES
 12. Od rodziny Błońskich i Pączków
 13. Od rodziny Kalandyków z Boguchwały
 14. Od rodziny Drozdów ze Stykowa
 15. Od współpracowników syna Romana
 16. Od współpracowników syna Romana
 17. Od Wiesławy Siorek z rodziną
 18. Od rodziny Rozborskich
 19. Od rodziny Ciebierów i Bieńków
 20. Od rodziny Rębiszów i Rzeszutków
 21. Od rodziny Libów
 22. Od Anny Lib z Lutoryża
 23. Od rodziny Hadałów i Urbaników
 24. Od syna Ryszarda z żoną -Niechobrz 31.08.2020 g.7.00
 25. Od wnuka Dawida z rodziną
 26. Od wnuka Łukasza z rodziną
 27. Od wnuka Kamila
 28. Od wnuka Damiana
 29. Od Stanisławy Sumary
 30. Od rodziny Stanowskich
 31. Od Zofii Rzucek z rodziną
 32. Od Danuty Świder i rodziny Kaszubów
 33. Od sąsiadów – Niechobrz 10.09.2020 g.7.00