Niedziela Chrztu Pańskiego Rok A

  11 stycznia 2014       Category: Aktualności,

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna okres zwykły.

1
W dzisiejszej Liturgii wspominamy Chrzest Jezusa nad rzeką Jordan. Dzień Chrztu był dla Jezusa dniem przełomu. Od tego dnia rozpoczyna się misja Jezusa wobec całego świata. Jezus przyjmuje Chrzest od Jana Chrzciciela. Jan nie rozumie Jezusa, ale jest człowiekiem bardzo pokornym. Ma świadomość, że Jezus powinien go ochrzcić, a nie odwrotnie. Jednak, gdy widzi, że Bóg chce inaczej, „poddaje się” Jego woli. Rozumie, że ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu, niż własna wizja oddawania Mu czci i służby.

To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.”

W obrzędzie Chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Jezus przyjmuje Chrzest nie dlatego, aby oczyścić się ze swoich grzechów, ponieważ ich nie posiadał. Duch Święty stępuje na Niego, aby umocnić Go w misji, a Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w podjętej decyzji.

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Chrzest Jezusa przypomina nam własny Chrzest. To najważniejsze wydarzenie w życiu przeżywamy zazwyczaj nieświadomie. Przed Ołtarz przynieśli nas rodzice i chrzestni. Lecz, czy teraz w dojrzałym życiu towarzyszy nam świadomość Chrztu ? Zatrzymując się przy dzisiejszej Ewangelii warto zastanowić się czym dla mnie jest Chrzest, który otrzymałem jako małe dziecko. Musimy pamiętać, że Chrzest nie jest tylko naszym przywilejem, lecz także zobowiązaniem. Chrześcijanin,  jest uczniem Jezusa , więc ma udział w Jego namaszczeniu. Zostaliśmy namaszczeni, by jak Jezus służyć i pomagać innym do zbawienia. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni jesteśmy posłani, aby świadczyć o Chrystusie całym swoim życiem, słowem i czynem. Jezus rozpoczyna swoją działalność wraz z przyjęciem Chrztu, także i nasza gotowość do świadczenia o Nim rozpoczyna się w momencie Chrztu.

Angelika