Niedziela Świętej Rodziny Rok A

  28 grudnia 2013       Category: Aktualności,

Dzisiejsze święto kładzie duży nacisk na życie rodzinne jako jedną z form bliskości z Panem Bogiem.

1

W dzisiejszych czasach, gdy relacje rodzinne są bardzo zmodyfikowane przez rzekomy  „postęp” cywilizacyjny, ciężko jest przytoczyć obraz jakiejś współczesnej rodziny mogącej być powszechnym przykładem stosunków, jakie powinny panować w tej podstawowej grupie społecznej. Dzisiejsze czytania i Ewangelia powinny być dla każdego katolika nie tylko archetypem idealnej rodziny, ale i wzorem który można powielać nawet w obecnych bardzo postępowych czasach. Święty Paweł w liście do Kolosan pisze: „Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.” Zdania te obrazują pewien ciąg zachowań, które gwarantują spokój i szczęście rodzinne, oraz bliskość Pana Boga.

Często spotykam się z poglądem iż mądrość zawarta w Piśmie Świętym była mądrością ludzi ówczesnego okresu czasu, jednak ilekroć staram się wcielać ją w moje życie rodzinne odczuwam szczęście, spełnienie i dumę. Jest to tylko moje subiektywne odczucie ale mniemam że każdy miewa podobnie.

Ważne aby w każdej sytuacji rodzinnej mieć przed oczyma obraz Jezusa, Maryi i Józefa, i wzorować się nimi w trudnych chwilach. Starajmy się pamiętać w modlitwie o naszych rodzinach, o poszczególnych jej członkach jak i o wspólnocie którą tworzy.

Michał