Ogłoszenia parafialne 3.03.2019

  02 marca 2019       Category: Ogłoszenia parafialne,

Ogłoszenia parafialne
8 Niedziela Zwykła 3.03.2019 r.

1. (7.30) Zmiana tajemnic różańcowych dla panów. Panowie ustawiają się w dwóch rzędach na środku kościoła za swoimi Zelatorami kolejno według numerów róż do indywidualnego błogosławieństwa. Na początku wzywamy orędownictwa świętego patrona.
2. Wyrażamy wdzięczność za sprzątanie kościoła i złożone ofiary na kwiaty w minionym tygodniu. Na jutro wieczorem prosimy parafian z następujących rodzin: JAKSAN, WILUSZ, JAWOREK, PODHAJNY, HNATIO, KOZAK, PIWOWAR, PIWOWAR.
3. Ogłoszenie Sołtysa: I rata podatku i II rata opłaty śmieciowej będą odbierane w dniach od 9 do 16 marca. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.
4. Próby dla aktorów do Misterium Męki Pańskiej odbywają się w każdą niedzielę o 13.30 w dużej Sali domu rekolekcyjnego. Potrzebni są dorośli wolontariusze do odegrania ról w misterium.
5. Kurs dla lektorów i kandydatów na lektorów we wtorek o 16.30 z ks. Robertem
6. Grupa „Dziewczęcej Służby Maryi” ma spotkania w środy o godz. 17.00. Opiekę duchową nad nimi sprawuje diakon Kamil. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki z klas od 4-6 SP.
7. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Posypanie głów popiołem jest symbolem przyjęcia pokuty za grzechy. Podejmijmy więc postanowienia prowadzące do uporządkowania życia zgodnie z uczynkami pokutnymi: modlitwą, postem i jałmużną. Msze św. o 7.00, 9.30, 15.00 i 18.00.
8. Z tyłu wystawione są skarbonki na jałmużnę wielkopostną i baranki. Ofiary składane do skarbonek to pieniądze z naszych wyrzeczeń wielkopostnych. Przyniesiemy je do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia, aby ofiary przekazać na Caritas w służbie najuboższym. Koszt baranka to 5 zł. Ofiary za baranki składamy do skarbony dla ubogich przy figurze św. Antoniego.
9. Zbiórka ministrantów w środę o godz. 16.45.
10. W I czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu cały dzień – od Mszy św. rannej do wieczornej. Dzieci I komunijne mają swoje spotkanie w czasie Mszy św. Po Mszy św. przygotowanie praktyczne.
11. W Piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. rannej, o 15.00 z obrzędem Komunii świętej, o 18.00 i po Mszy św. wieczornej (o 19.15) dla dzieci i młodzieży.
12. W niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla parafii i szkół. Będą trwać od niedzieli 10 marca do środy 13 marca. Poprowadzi je ks. Proboszcz z Woli Zgłobieńskiej Ks. Dr Jan Kulig. Msze św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji w czasie każdej Mszy św. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16.00. Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży. Program rekolekcji wywieszony jest w gablotach i na stronie parafii a także na fb. Ogłosimy w całości w następną niedzielę. Módlmy się o błogosławione owoce rekolekcji.
13. Realizujemy postulaty parafian z czasu wizyty duszpasterskiej. Założyliśmy dywanowe ocieplenie na ławki. Bóg zapłać Zarządowi Kółka Rolniczego w Nechobrzu za pokrycie kosztów tej inwestycji. Na ostatniej radzie parafialnej większością głosów została podjęta decyzja o podtrzymaniu sprzątania kościoła przez parafian z uzupełnieniem osób zatrudnianych na zlecenie w sytuacji przeszkód do wypełnienia tego zadania. Ustalono, że sprzątanie kościoła parafialnego i jego obejścia pozostaje według przyjętego od dawna porządku czyli odczytywanie po nazwiskach kilku rodzin do zadania sprzątania kościoła 2 razy w tygodniu – poniedziałek wieczór i sobota rano. W sytuacji, gdy ktoś z różnych przyczyn nie jest w stanie lub nie może przyjść w wyznaczonym terminie do sprzątania kościoła wówczas będzie możliwość poproszenia (w zastępstwie) wyznaczone osoby gotowe i chętne podjąć się tego zadania za określoną opłatą bezpośrednio już ustaloną z tymi osobami. W zakrystii będą znajdywać się numery telefonów do tych osób, można podejść w każdej chwili i poprosić o numer telefonu i zorganizować sobie zastępstwo w celu posprzątania kościoła. Podkreślono tym samym, że dbanie o porządek i czystość naszego kościoła jest wspólną sprawą wszystkich parafian. W dalszym ciągu więc będziemy zapraszać rodziny po nazwisku do sprzątania naszej świątyni. W soboty po wykonaniu zadania serdecznie zapraszamy na spotkanie przy stole na plebanii. Osoby, które chciałyby podjąć się sprzątania na zlecenie proszone są o zgłaszanie się w zakrystii z podaniem numeru telefonu.
14. Rejonowych proszę o zorganizowanie w swoich rejonach budowlańców od wykończeniówki. Chciałbym jak najszybciej zakończyć prace remontowe w podpiwniczeniu domu parafialnego dla młodzieży i dzieci Oazy i grup parafialnych. Proszę o ofiarowanie Maryi chociaż 2 dni pracy na rzecz wspólnoty. Będzie to wielka pomoc dla panów, którzy codziennie trudzą się remontami w naszym domu. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i włożyli pracę na rzecz parafii. Bóg zapłać.