Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac remontowych domu rekolekcyjnego

  27 czerwca 2019       Category: Ogłoszenia parafialne,

Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonawcę/wykonawców przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu wraz z zastosowywaniem instalacji fotowoltaicznej”

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót wyszczególnionych poniżej w tabeli. Szczegółowy zakres robót dostępny jest do wglądu w Parafii.

Osoba do kontaktu: Ks. Andrzej Sroka, tel.: 667 777 340,
e-mail: duszpasterzeniechobrz@gmail.com

Oferty przyjmowane są do 8 lipca 2019 r.

Termin wykonania robót do 31.10.2019 r.

Zakres robót:

Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających  pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych płytami styropianowymi  o współczynniku l=0,040 [W/m*K] i grubości 11 cm

z zabezpieczeniem wykonanej izolacji termicznej przed zniszczeniem lub zawilgoceniem.

m2 25,0
Ocieplenie stropu nad nieogrzewanymi piwnicami płytami styropianowymi o współczynniku l=0,040 [W/m*K] i grubości 13 cm

z zabezpieczeniem wykonanej izolacji termicznej przed zniszczeniem lub zawilgoceniem.

m2 55,0
Uszczelnienie wejścia na nieogrzewany strych – montaż włazu wejściowego o współczynniku Umax=1,3 [W/m2*K] m2 0,6
Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe ocieplone PCV o współczynniku Umax=1,3 [W/m2*K] – 3 sztuki m2 9,4
Wymiana starych okien na nowe szczelne PCV o współczynniku Umax=0,9 [W/m2*K] – 54 sztuki m2 85,6
Montaż ogniw fotowoltaicznych

12 sztuk modułów o mocy 260W o wymiarach 1640 mm x 992 mm każdy. Pow. 19,5 m2 . Łączna moc instalacji 3,12 [kW]

kpl. 1