Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła Rok A

  28 czerwca 2014       Category: Aktualności,

piotrDzisiejsza niedziela to uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest ‘’Opoką’’ i pierwszym wśród uczniów. Paweł został wybrany, aby nieść Ewangelię poganom. Nie byli to jednak ludzie bez skazy. Szaweł prześladował Kościół Chrystusowy. Należał do grupy, która aresztowała innych. Św. Piotr prawie trzy lata podążał za nauką Mistrza, a potem trzykrotnie się go zaparł. I oto takich ludzi Chrystus uczynił Apostołami i takim ludziom oddał władzę w Kościele. W dzisiejszej Liturgii Słowa Jezus zadaje nam ważne pytanie: Kim dla nas jest Syn Człowieczy? Każdy z nas powinien znać odpowiedz. Czy my tak jak Piotr jesteśmy elementem budowy wspólnoty Kościoła ? Czy Chrystus może na nas opierać swoje Królestwo ? Człowiek niepokorny nie może być narzędziem w ręku Boga. Świadomość słabości stawia człowieka w prawdzie wobec Boga i ludzi. Bóg zgadza się na to, abyśmy popełniali zło, aby nas nauczyć pokory.  Za wstawiennictwem dwu wielkich świętych, których Bóg z powodu grzechów nie odrzucił lecz wybrał jako narzędzia do uświęcenia świata, prośmy Ojca, byśmy umieli doskonalić naszą pokorę i stawali w prawdzie mimo grzechów.

Karol

W pierwszym czytaniu opowiedziana jest historia uwolnienia Piotra w taki sposób, który przypomina Wyjście Izraela z Egiptu. Przykładem jest oswobodzenie Piotra podczas Paschy. "Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. (...) Pan wyrwie mnie z każdej zasadzki i doprowadzi bezpiecznie do swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen." (2Tm 4,7.18) W drugim czytaniu ukazane jest zwycięstwo żołnierza w walce bądź pełny sukces sportowca - często w ten sposób św. Paweł porównywał życie. Kto pokonuje przeciwności losu i chce być blisko Boga, chociażby poprzez walkę z grzechami w sakramencie pokuty i pojednania nie musi się martwić śmiercią, ponieważ ma zapewnione miejsce w królestwie niebieskim. "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie." (Mt 16,18-19) Ewangelia opisuje początek Kościoła, którego Opoką jest Piotr. Chrystus powierzył mu tą misję nie dlatego, iż wierzył w swe ludzie możliwości, lecz dlatego, żę uwierzył w wiarę i wewnętrzną moc daną od Boga dla wypełnienia tej misji. Wszystkie prawa obowiązujące w Kościele i nadane przez Piotra będą mieć moc obowiązującą zarówno na ziemi jak i w niebie.

Anna