Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Rok A

  07 czerwca 2014       Category: Aktualności,

img12,,Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.”

W dzisiejszej liturgii słowa zwracamy szczególną uwagę na obecność Ducha Świętego. Tak, jak apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy otrzymali moc Ducha, tak samo my dziś możemy działać pod Jego natchnieniem. Tylko z Jego pomocą możemy powiedzieć, że Panem jest Jezus. Tylko z Jego pomocą możemy mówić o naszej wierze i być świadectwem dla innych ludzi, aby mogli uwierzyć w Jezusa. W Ewangelii powracamy myślami do dnia Zmartwychwstania Pańskiego. Wtedy to, Pan Jezus posłał apostołów, by głosili radosną nowinę. Ale nie posyła ich bezsilnych. Daje im Ducha Świętego, aby byli w stanie podołać trudnemu zadaniu, jakie powierzył im Sam Bóg. Znakiem obecności Ducha Świętego w naszym życiu jest przede wszystkim stan łaski uświęcającej. Gdy w naszym sercu mieszka Bóg, wtedy też mieszka w nim Duch Święty. A Jego działalność możemy dostrzec w najprostszych codziennych sprawach, tylko często jesteśmy zbyt ślepi, by to dostrzec. Chociażby każde rozpoczęcie kolejnego dnia jest cudem. Nie przywiązujemy do tego wagi, ale każdy dzień życia na ziemi to dar, bo nigdy nie wiadomo czy nie jest ostatnim. Poprzez wszystkie nasze sukcesy, radości, uśmiech drugiego człowieka, spełnione marzenie i masę innych spraw Duch Święty okazuje Swą moc. Nawet gdy się nam coś nie uda, nie powinniśmy okazywać wielkiego żalu do Boga, bo może poprzez tą małą porażkę, Bóg uratował nas przed większym złem?

W dzisiejszym dniu warto się też zastanowić nad rolą Ducha Świętego w naszym życiu. Czy jest on po prostu jedną z trzech Osób Boskich, do której nie przywiązuje się większej uwagi? Czy zwracamy się do Niego tylko, gdy potrzebujemy pomocy na przykład przed ważnym sprawdzianem lub rozmową o pracę? Czy zapominamy o Nim w codziennym życiu? Jeśli tak, to warto to zmienić. Warto umieć dziękować Duchowi Świętemu także za każde małe dobro w naszym życiu, każdego dnia.

Agnieszka