V Niedziela Wielkanocna Rok A

  18 maja 2014       Category: Aktualności,

1„W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele (...). Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14,2)
Jezus opowiada o wieczności oraz mówi, że jest dom, w którym Ojciec oczekuje człowieka. Mieszkanie to jest na wieki, w którym człowiek będzie mógł zamieszkać z ludźmi, których Bóg pozwolił im kochać tutaj na ziemi, podczas ich wędrówki. Nie będzie musiał już na nich czekać, tęsknić i szukać. Będą razem, jak rodzina połączona więzami miłości. Człowiek ma dom w niebie i zna drogę, po której do niego dojdzie. Tę "drogę" wyznacza ludziom Jezus - trudną, bo jedyną, ale do pokonania.

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie." (J 14,6)
Człowiek znajdzie zbawienie tylko pod tym warunkiem, że będzie, naśladował Jezusa, słuchał Jego słowa, przejmie się Jego życiem, którego On udziela przez łaskę i miłość. W ten sposób żył będzie w łączności nie tylko z Chrystusem, lecz także z Ojcem.

"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła." (1P 2,9)
Nikt nie jest wykluczony z tego kapłaństwa duchowego, które obejmuje wszystkich ochrzczonych, włączając ich do kapłaństwa Chrystusowego. Jezus, jedyna droga prowadząca do Ojca, jest również jedynym Kapłanem, który własną mocą jedna ludzi z Bogiem i składa godną cześć nieskończonemu Jego majestatowi.

Anna