V Niedziela Zwykła Rok A

  08 lutego 2014       Category: Aktualności,

Poprzez to, że jesteśmy dobrzy dla innych, stajemy się świadkami Boga i Jego Miłości.

1 Pokazujemy innym niewierzącym jaki jest nasz Bóg i czego nas uczy. A czego nas uczy? Miłości do bliźniego.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, i swymi sprawami zarządza uczciwie. (Ps 112, 5) Bóg błogosławi tym, którzy dobrze postępują. Wiadomo, że trudne momenty w życiu mimo wszystko będą, ale ze wszystkiego wyjdziemy zwycięsko. W takich sytuacjach trzeba Bogu ufać mimo wszystko. Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu.(Ps 112, 7)
Paweł w swym liście, na wstępie, zwraca się do Koryntian „bracia”. A jak ja podchodzę do innych ludzi? Czy traktuje ich jak braci?
Paweł mówi też, że to Słowo, które głosi, to Słowo Boga, a nie jego. Ono ma moc zmienić nasze życie na lepsze.
Życie Chrześcijanina ma polegać na świadectwie. Wiadomo bardziej na świadectwie czynu (wypełniania Bożych przykazań), a nie słowa. Mamy być szybą, przez którą inni będą widzieć Boga, taki jaki jest.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.(Mt 5, 16) W świadczeniu nie możemy szukać swojej chwały, ale mamy oddawać chwałę Bogu.

Marcin