VI Niedziela Zwykła Rok A

  16 lutego 2014       Category: Aktualności,

„Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę." (Syr 15,16)

gdfhrthjytjtyj
Bóg mówi nie tylko o mądrości, ale też odwołuje się do wolności, ponieważ dał człowiekowi wolną wolę, dzięki której pokazuje jak bardzo go kocha.

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9)
Mądrość Boża nie jest mądrością tego świata, ponieważ ta pierwsza trwa wiecznie, jest nieprzemijająca, natomiast tą drugą ludzie muszą ciągle doskonalić, przez co szybko przemija. Mądrość Boża, którą głosi św. Paweł nie polega na tym, aby zatrzymać się w chwili obecnej, ale aby zawsze myśleć o końcu naszej wędrówki. Dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj, mają być drogowskazem, dzięki któremu ujrzymy Królestwo Niebieskie.

„A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego." (Mt 5,22)
Już w Starym Testamencie jest napisane „Nie zbijaj!" i nie zawsze tu chodzi o zabójstwo ciała, ale o zabójstwo złym słowem, przez które możemy zabić czyjąś motywację, wpędzić kogoś w depresje czy zniszczyć relację z drugim człowiekiem.

Zatem musimy kierować się naszym sumieniem, które jest wrażliwe na zło a nie agresją, która nigdy do dobra nie doprowadzi.
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomagał na w przestrzeganiu i wypełnianiu Prawa Bożego.

Anna