XV Niedziela Zwykła

  14 lipca 2013       Category: Aktualności,

Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego.

XV Niedziela ZwykłaTak mówi do Izraela, a więc ludu Bożego sam Mojżesz. Słuchać - dobrze, tylko jak Go usłyszeć? W Starym Testamencie głosem samego Boga miało być Prawo a przede wszystkim sam Dekalog dany wprost od Niego. Dzisiejsza Ewangelia jednak to uzupełnia. Jezus wskazuje, że Ojciec Niebieski nie tyle chce przestrzegania Prawa co uczynków miłosierdzia, czyli słuchania głosu serca do którego przemawia sam Bóg. Ale skąd wiem czy ten głos jest prawdziwy? Podpowiada św. Paweł. Jeżeli ten głos serca nie jest sprzeczny z nauczaniem Pana Jezusa, to należy czynić to co on mówi. Bo Jezus Chrystus jest obrazem samego Boga , więc i Jego nauczanie to nauczanie samego Boga. Tylko, że ja chce do nieba i z Nim żyć, ale kogo tak naprawdę słucham w moim życiu? Boga, czy zakrytego pod świecidełkami tego świata szatana? Wybór należy do Ciebie!

ks. Krzysztof