XXI Niedziela Zwykła Rok A

  23 sierpnia 2014       Category: Aktualności,

Jezus_i_PiotrKażdego dnia w naszych umysłach mogą rodzić się pytania kim jest Chrystus. Czy w momencie, w którym spotkamy Go na naszej drodze rozpoznamy w Nim Mesjasza. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nie raz zapominamy o tym, że Chrystus jest w drugim człowieku. Że to my sami w momencie, w którym przyjmujemy Go do naszych serc podczas każdej z Eucharystii, stajemy się tabernakulum- miejscem, w którym On przebywa. Podobnie jest z każdym innym człowiekiem. Zazwyczaj nie jesteśmy jednak tego świadomi. Nie traktujemy się z należytym szacunkiem. Próbujemy kalkulować tak by zrozumieć, co nie zawsze jest możliwe.
Święty Piotr miał tę łaskę, by móc rozpoznać w Chrystusie Mesjasza. Widzi to o czym my doskonale wiemy, ale nie zawsze chcemy to wprowadzić w życie. Święty Piotr dostaje także bardzo ważne zadanie- ma być skałą- czymś solidnym na czym będzie spierał się cały Kościół. Skała, z reguły spękana ziemia, która nie pozwala na wyrośnięcie żadnej roślinie, po dotknięciu Boga, staje się nową życiodajną glebą. Miejscem, na którym wyrosnąć może coś wielkiego. Ten zwykły prosty człowiek staje się narzędziem w ręku Boga. Dlaczego? Bo uwierzył. Uwierzył w Słowa dane mu od Boga. To ten akt wiary, zaufanie do Boga, przeświadczenie o Jego miłości, wierności obietnicom i o związku Jezusa z Bogiem, pozwoliły mu stać się fundamentem Kościoła. Właśnie taka wiara była Jezusowi potrzebna: osobista, wolna od przesądów, plotek.
Jezus chce by wiara Piotra była naszym wzorem. By była żywa i autentyczna. Byśmy w ten sposób, przyjmowali Jego wolę. Niejednokrotnie jednak, nie dostrzegamy w niej Bożego geniuszu. Sam psalmista mówi nam dziś iż Pan łaskawie patrzy na pokornego, pyszałka zaś dostrzeże z daleka. Jakim człowiekiem my jesteśmy, czy potrafimy przyjąć Słowa Boga, czyniąc je źródłem i wskazówką w życiu? Czy swoim życiem udowadniamy to do kogo należymy- oddajemy należną chwałę dla domu naszego Ojca? Jaka jest nasza wiara?

Monika

W dzisiejszej Liturgii Słowa Bóg nie jest hojny tylko dla Szymona lecz dla wszystkich ludzi. Modlitwa, którą zanosimy do Niego jest wysłuchana. Bóg wynagradza naszą pokorę i karci unoszących się pychą. Jezus zadaje nam ważne pytanie: Kim dla nas jest Syn Człowieczy? Każdy z nas powinien znać odpowiedz. Czy my tak jak Piotr jesteśmy elementem budowy wspólnoty Kościoła ? Czy Chrystus może na nas opierać swoje Królestwo ? Obdarzony szczególną łaską Szymon Piotr rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Otrzymał też niezwykłą misję: stał się skałą, na której Pan zbudował swój Kościół. Prosty rybak, słaby człowiek - taki jak my. Bo Pan Bóg zna nasze możliwości i powierza nam zadania według swojej logiki. Realizuje swój plan zbawienia niekoniecznie przez tych, którzy mają odpowiednie dyplomy i przygotowanie, ale przez tych, którzy pokornym sercem szczerze Go szukają, pokładają w Nim ufność i dają Mu się prowadzić. Czyli przez każdego z nas, jeśli tylko Mu pozwolimy. Świadomość słabości stawia człowieka w prawdzie wobec Boga i ludzi. Za przykładem św. Piotra, którego Bóg z powodu grzechów nie odrzucił lecz wybrał jako narzędzie do uświęcenia świata, prośmy Ojca, byśmy umieli doskonalić naszą pokorę i stawali w prawdzie mimo grzechów.

Rafał