XXIII Niedziela Zwykła Rok A

  07 września 2014       Category: Aktualności,

wspólnota-290x290Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi nam bardzo dużo o wspólnocie. Może się wydawać, że skoro istnieje wspólnota, czyli więź pomiędzy pewną ilością osób, to wszystko jest super. Przecież wspólnotę ma cechować miłość, o czym pisze do Rzymian św. Paweł.
Jednak we wszystkich trzech czytaniach pojawia się wątek sporów, które rozwalają wspólnotę, osłabiają więzi między ludźmi i w końcu dają możliwość działania złemu duchowi. Na pewno należysz do niejednej wspólnoty: rodzina, Kościół, grono przyjaciół. I tutaj pojawia się wielkie zadanie zarówno dla mnie, jak i Ciebie, bo będąc w konkretnej wspólnocie masz obowiązek dbać o jej byt i systematyczny rozwój. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny! Proś słowami modlitwy o jedność w Twojej wspólnocie:

Panie Jezu, Ty modliłeś się do Ojca w Niebie o jedność dla Swoich uczniów. Dobrze wiesz, jak jest ona nam potrzebna. Bez niej wspólnota upada. Przychodzimy do Ciebie, do Boga Pokoju prosząc o laskę jedności dla naszego grona. Prosimy, Ukochany Jezu oddal od nas ducha kłótni, rozłamu, obmowy. Niech nasza wspólnota będzie zjednoczona z Tobą i w Tobie.
Panie, spraw abyśmy siebie nawzajem szanowali, mieli do siebie cierpliwość. Ucz nas Jezu, jak kochać, ucz nas jak budować wspólnotę. Uświęcaj nas, Swoją Miłością.
Jezu, oddajemy Tobie, każdego, kto wchodzi w skład naszej wspólnoty. Zawierzamy Tobie Panie nasze radości i smutki, pragnienia i marzenia. Wierzymy, że tylko w Twoich rękach będziemy naprawdę szczęśliwi. Prosimy, Panie pobłogosław nas, bo bez Ciebie nic nie ma sensu!
Maryjo, Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy opiekuj się nami, osłaniaj nas przed każdym złem, przed każdym grzechem. Otwórz nas na dialog i szukanie kompromisu, pomóż przezwyciężyć pychę, zazdrość, gniew, zmęczenie. Pomagaj nam w budowaniu Królestwa Jezusa już tutaj na ziemi. Bądź naszą Opiekunką! Proszę ucz nas naśladować Jezusa i prowadź nas do Niego!  Amen.

Łukasz