XXIII Niedziela Zwykła

  07 września 2013       Category: Aktualności,

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje opis PRAWDZIWEJ miłości, jaką powinien obdarzać człowiek Pana Boga. Jezus daje nam kilka wskazówek, co czynić, aby być blisko Niego.

a W tych pouczeniach zachęca nas do pokonywania zła przede wszystkim w sobie i do odrywania się od chorobliwej, czyli egoistycznej miłości do swych najbliższych.
"Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być Moim uczniem." (Łk 14, 26)
Zalecenie okazywania nienawiści własnym rodzicom czy bliskim wydaje się być czymś wysoce nieludzkim, lecz nie należy tego pojmować dosłownie. Zdanie to przekazuje, że mamy kochać ich mniejszą miłością niż Pana Boga. Posługiwanie Jezusowi, trwanie przy Nim mamy uznać za wartość absolutnie najwyższą. Nic tej sprawy nie może przewyższać ani z nią się równać: nawet najbardziej godziwe, najszlachetniejsze przywiązanie.
"Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22, 37) - PANA BOGA TRZEBA KOCHAĆ PONAD WSZYSTKO!!!

Aneta