XXIV Niedziela Zwykła Rok A

  13 września 2014       Category: Aktualności,

nikodemW dzisiejszej Liturgii Słowa, którą Kościół przygotował dla nas już na samym początku czytania z Księgi Liczb lud odwraca się od Boga. Izraelici wątpią w moc Jahwe. To postawa, którą każdy z nas przyjmuje w swoim życiu. Wątpimy w to, że Pan Bóg jest Panem wszystkiego. Dopiero doświadczenie przykrości kruszy nasze serca. Ważne, żebyśmy z pokorą zwrócili się do Niego. Byśmy nie zapominali o wielkich dziełach jakie Bóg dokonał już w naszym życiu. Każdego dnia budzimy się i pytanie czy za to dziękujemy? A jak już wstaniemy z łóżka, czy przyjmujemy postawę służebną w stosunku do bliźniego. Chrystus poszedł na śmierć krzyżową- najhaniebniejszą. Czy na Jego imię zgina się nasze kolano? Dzisiaj coraz bardziej potrzeba świadków Chrystusa. Tego Jednorodzonego Syna Bożego, którego Bóg dał każdemu z nas, bo ukochał ludzi bezgranicznie. Każdy z nas powołany jest do świadczenia o Jezusie Chrystusie. Aby radość Ewangelii rozlewała się na każdy kąt.

Rafał