XXV Niedziela Zwykła

  21 września 2013       Category: Aktualności,

„Panie, daj, abym gromadził sobie skarby w niebie, bo gdzie jest mój skarb, tam będzie i serce moje” (Mt 6, 20-21).

pobrane W dzisiejszym świecie słowo skarb jest kojarzy się wyłącznie z czymś doczesnym. Najczęściej z przyziemnym bogactwem, o którym dziś mówi Liturgia.

Jezus zwraca naszą uwagę na właściwie korzystanie z bogactw na ziemi. „Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą.” (Łk 16,2) słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Wszelakie bogactwa materialne na ziemi są jedynie dobrem przemijającym, które otrzymaliśmy od Boga po to, by sprawdzić czy jesteśmy wierni w małych rzeczach. Wierność w wielkich rzeczach oznacza być wiernym Bogu, to znaczy bez przywiązania do dóbr doczesnych, bo „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;” (Łk 16, 10). Jezus natomiast przestrzega nas przed tym, abyśmy nie wpadli w niewolę pieniądza i nie traktowali go jak bożka. Sługa Boży Raoul Follereau o pieniądzu pisał tak: „Pieniądz stał się zboczeniem wieku, nowoczesną formą Złego i jego przekleństwa. Kiedyś był narzędziem pozwalającym zbudować szczęście; dzisiaj jest już tylko anonimową potęgą, dążącą do zastąpienia go. Czyniąc z pieniądza cel, człowiek stał się jego niewolnikiem.”. Pamiętajmy, aby postępując z ludźmi tego świata przybliżać siebie i innych do Nieba, które jest prawdziwym szczęściem.

Dariusz