XXVII Niedziela Zwykła Rok A

  04 października 2014       Category: Aktualności,

przypowiesc-o-siewcy-2Przypowieść o winnicy jest głównym tematem dzisiejszej liturgii. Izajasz opisuje historię Izraela jako historię winnicy Pańskiej, którą Pan posiadł w ziemi żyznej, „okopał i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl”, zbudował wieżę, by bronić jej przed złodziejami. Winnica natomiast „wydała cierpkie jagody”. Rola, którą rolnik uprawia, wydaje dobre owoce, lecz winnica Pańska odmawia ich. Uznając winę winnicy nie przynoszącej owoców, Izrael jest zmuszony osądzić siebie samego. Bóg go wybrał na swój naród, wyprowadził z niewoli, przeszczepił do ziemi urodzajnej, bronił przed nieprzyjaciółmi, Izrael jednak nie odpowiedział na tak wielką miłość. Ewangelia podejmuje przenośnię Izajasza i rozwija ją mówiąc o innych niezmierzonych dobrodziejstwach, jakie Bóg uczynił swojemu ludowi. Pan posyłał do niego wielokrotnie „swoje sługi”, czyli proroków; lecz rolnicy, to jest przywódcy Izraela, którym została powierzona winnica Pańska, źle się z nimi obeszli, jednych pobili lub zabili, innych ukamienowali. Na koniec, na dowód swojej najwyższej miłości, Bóg posłał swojego Boskiego Syna; lecz również Jego pochwycono, wyrzucono z winnicy i zabito, ukrzyżowano. Każdy ochrzczony powinien być „winnicą Pańską” i przynosić owoc, przede wszystkim przyjmując Jezusa, idąc za Nim i żyjąc wszczepiony w Niego, „w prawdziwy szczep”.
Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie jakie ma relacje z Bogiem, jakie miejsce Bóg zajmuje w naszym życiu, czy wydajemy ''dobre owoce'', czy może ''cierpkie jagody '' ?

Angelika