Życzenia świąteczne.

  25 grudnia 2016       Category: Aktualności,

„Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” Łk 2, 11
Drodzy Parafianie!

Stając wobec Misterium Wcielenia Syna Bożego, doświadczamy niepojętej miłości Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Nasze rozradowane serca pragną głosić wszystkim ludziom, przyjście Boga na ziemię oraz rozpoczęcie wydarzeń zbawczych. Dzielimy się tą Dobrą Nowiną, która zmienia nasze serca i pobudza do uwielbiana Boga, za wielkie rzeczy, które nam uczynił.
Życzymy, by kontemplacja tajemnicy Wcielenia Bożego do głębi Was poruszała, przemieniała i na nowo zachwycała w codziennym życiu.
Niech radość płynąca z tego wielkiego Misterium zawsze Wam towarzyszy.
Duszpasterze