Msze Święte w intencji śp. Jacka Ostrowskiego

  19 września 2019       Category: Intencje mszalne pogrzebowe i gregoriańskie,

Msze Święte w intencji śp. Jacka Ostrowskiego

 

 1. Od mamy zmarłego
 2. Od żony z córeczkami
 3. Od szwagra Łukasza z żoną Justyną i dziećmi
 4. Od teściowej
 5. Od matki chrzestnej rodziną
 6. Od Agnieszki i Grzegorza Ziemniak z rodziną
 7. Od zakładu pogrzebowego Hades
 8. Od bratanka Rafała z żoną
 9. Od Zuzanny i Edwarda Kalandyk
 10. Od Piotra Kalandyk z rodziną
 11. Od Pawła Kalandyk z rodziną
 12. Od wychowawcy, kolegów i koleżanek z klasy VIII córki Gabrieli
 13. Od Martyny i Adama Błażej
 14. Od rodziny Byjosiów
 15. Od rodziny Białych
 16. Od rodziny Baranów
 17. Od rodziny Brzostowskich
 18. Od rodziny Stanowskich i Buda
 19. Od rodziny Żuczek
 20. Od rodziny Zduń
 21. Od Agnieszki i Ingi Ferenc
 22. Od rodziny Grobelskich
 23. Od Zbigniewa Kawy z rodziną
 24. Od rodziny Mytych i Bać
 25. Od Jana Kwaska z rodziną
 26. Od kuzynki Krystyny z rodziną
 27. Od rodziny Rzepków
 28. Od Agnieszki i Andrzeja Rzepka
 29. Od kuzyna Andrzeja z rodziną
 30. Od Jolanty i Imada Othman
 31. Od Ryszarda Rzepka z Siedlisk z rodziną
 32. Od Zenka Rzepki z rodziną
 33. Od rodziny Chrzanowskich z Woli Zgłobieńskiej
 34. Od rodziny Tobiaszów z Nockowej
 35. Od Zofii Kawy i syna Krzysztofa z rodziną
 36. Od rodziny Szeligów
 37. Od kolegów z pracy
 38. Od kolegów z pracy
 39. Od kolegów z pracy
 40. Od kolegów z pracy
 41. Od Kingi Bliźniak z rodziną
 42. Od rodziny Rzemieniów i Zielińskich z Czudca
 43. Od Haliny Gątarskiej z synami
 44. Od Piotra Kawy z rodziną
 45. Od bratowej Krystyny
 46. Od bratanicy Justyny z rodziną
 47. Od chrześnicy Anny z rodziną
 48. Od Wojciecha Ostrowskiego z żoną
 49. Od Karola Ostrowskiego z narzeczoną
 50. Od rodziny Czudeców z Nosówki
 51. Od Heleny Czudec ze Zgłobnia
 52. Od Krzysztofa Czudec z rodziną ze Zgłobnia
 53. Od rodziny Rzucidłów
 54. Od Elżbiety Antas z rodziną
 55. Od Kingi, Haliny i Stanisława Pelczar
 56. Od rodziny Wróblów z Budziwoja
 57. Od rodziny Dralów
 58. Od wychowawczyni oraz kolegów i koleżanek z byłej klasy VIII
 59. Od wychowawczyni oraz kolegów i koleżanek z byłej klasy I z rodzicami
 60. Od rodziny Gancarzów
 61. Od Stanisława Czudec
 62. Od rodziny Tereszkiewiczów
 63. Od Mariana i Zofii
 64. Od Mariana Kawy z rodziną
 65. Od rodziny Libów
 66. Od rodziny Chmielów i Ziemniaków
 67. Od Pawła Gubernata z rodziną
 68. Od kuzynów Brodów z Mogielnicy
 69. Od Mariana Rykała z rodziną
 70. Od Stanisława Chrzanowskiego z rodziną
 71. Od rodziny Kuter
 72. Od Tomasza Fałata z rodziną
 73. Od Zbigniewa Dziok z rodziną
 74. Od rodziny Kwieków , Rębaczy i Szeligów
 75. Od Małgorzaty i Rafała z rodziną
 76. Od kolegi Waldemara Ostrowskiego z rodziną
 77. Od sąsiadów Libów
 78. Od rodziny Nalepów
 79. Od Stanisławy Fałat
 80. Od Anny Fałat
 81. Od Kamila Fałat
 82. Od Moniki Fałat z rodziną
 83. Od Justyny Piela z rodziną
 84. Od Agaty i Marcina Czarnota
 85. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 86. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 87. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 88. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 89. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 90. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 91. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 92. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 93. Od przyjaciół, kolegów Wydziału Gospodarki Olejowej oraz pracowników PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
 94. Od zarządu firmy Meblex
 95. Od kolegów i koleżanek żony z firmy Meblex