Msze Święte w intencji śp. Józefa Raka

  22 lutego 2020       Category: Intencje mszalne pogrzebowe i gregoriańskie,

Msze Święte w intencji śp. Józefa Raka

 

 1. Od żony – Niechobrz 7.06.2020 g.16.30
 2. Od syna Jacka z żoną – Niechobrz 12.06.2020 g.7.00
 3. Od córki Barbary z mężem – Niechobrz 6.06.2020 g.18.00
 4. Od syna Tadeusza z rodziną – Niechobrz 11.06.2020 g.7.30
 5. Od syna Wiesława z żoną – Niechobrz 15.06.2020 g.7.00
 6. Od syna Wiesława z żoną – Niechobrz 16.06.2020 g.18.00
 7. Od wnuczek Agaty, Gabrieli, Anny, Eweliny – Niechobrz 13.07.2020 g.18.00
 8. Od wnuczek Agaty, Gabrieli, Anny, Eweliny
 9. Od wnuka Grzegorza z rodziną – Niechobrz 16.07.2020 g.18.00
 10. Od wnuka Damiana z narzeczoną Sylwią – Niechobrz 18.07.2020 g.18.00
 11. Od wnuczki Aleksandry z rodziną – Niechobrz 21.07.2020 g. 18.00
 12. Od wnuka Stanisława z żoną – Niechobrz 2.08.2020 g. 11.20
 13. Od wnuka Krzysztofa z rodziną – Niechobrz 9.08.2020 g.7.30
 14. Od wnuka Krzysztofa z rodziną
 15. Od swata i swatowej z Boguchwały
 16. Od swatów córki Barbary z rodziną
 17. Od swatowej Marii Firlej z córkami
 18. Od rodziny Niemców z Pogwizdowa
 19. Od rodziny Mazurów
 20. Od rodziny Marii Maciej
 21. Od rodziny Rzucidłów
 22. Od rodziny Śmiałkowskich
 23. Od koleżanek wnuczki Gabrysi
 24. Od Zakładu Pogrzebowego HADES
 25. Od Łukasza Kamyka z rodziną
 26. Od rodzeństwa Kamyków
 27. Od rodziny Żyburów z Przedmieścia Czudeckiego
 28. Od kuzyna Józefa i Janiny Raków
 29. Od kuzyna Józefa i Janiny Raków
 30. Od Jacka i Bożeny Żuczków
 31. Od Zofii Rak
 32. Od Stanisława Raka z rodziną
 33. Od Antoniego Kamyka
 34. Od rodziny Żuczków z Woli Zgłobieńskiej
 35. Od chrześniaka Stanisława z rodziną
 36. Od Zofii Kamyk
 37. Od Wiesławy z rodziną
 38. Od Franciszka Rykały z rodziną
 39. Od rodziny Czechów
 40. Od swatowej Zofii Drzał
 41. Od Marii, Doroty, Beaty i Waldemara z AGROMY
 42. Od rodziny Chmielów
 43. Od rodziny Pieniążków
 44. Od Stanisławy Martoń
 45. Od rodziny Kowalów i Groszków
 46. Od rodziny Martoniów
 47. Od Ireny Gargaś
 48. Od Danuty j Jerzego Grzebyków
 49. Od Danuty j Jerzego Grzebyków
 50. Od sąsiadów Warzochów i Dudków
 51. Od rodziny Dworaków z Trzciany
 52. Od sąsiadów Bochnaków
 53. Od Marii i Jana Czechów
 54. Od Marii i Jana Czechów
 55. Od rady nadzorczej, zarządu i pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Boguchwały
 56. Od rodziny Kamyków i Pelczyków
 57. Od rodziny Gajdków
 58. Od Teresy i Franciszka
 59. Od rodziny Nierodów z Czudca
 60. Od rodziny Dylowskich
 61. Od rodziny Dylowskich
 62. Od rodziny Rzepków
 63. Od Juliana Kowala
 64. Od rodziny Ciebierów z Mogielnicy
 65. Od Adama i Ewy
 66. Od rodziny Libów
 67. Od rodziny Raków i Dryjów – Niechobrz 17.06.2020 g.18.00
 68. Od Marii i Zbigniewa Mańko z rodziną z Czudca
 69. Od Aliny Ciebiera z rodziną z Głogowa
 70. Od rodziny Bubiczów
 71. Od rodziny Żołdaków
 72. Od chrześnicy Ewy
 73. Od kuzyna Adama Gargasia z rodziną
 74. Od sąsiada Stanisława Chmiela
 75. Od rodziny Sowów
 76. Od Klubu Sportowego z Rudnej Małej
 77. Od Andrzeja Pyrcza z rodziną
 78. Od kolegów Wiesława z Zaczernia Karola i Grzegorza
 79. Od dyrekcji i pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie
 80. Od dyrekcji i pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie
 81. Od Marka i Teresy Chromików
 82. Od rodziny Wilków
 83. Od pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale
 84. Od radnych z Rady Miejskiej w Boguchwale
 85. Od radnych z Rady Miejskiej w Boguchwale
 86. Od dyrekcji i pracowników Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu
 87. Od rodziny Żyburów z Czudca
 88. Od rodziny Nogów
 89. Od rodziny Kutrów
 90. Od Edwarda Grzebyka z rodziną
 91. Od rodziny Pałków
 92. Od rodziny Szubertów
 93. Od dyrektora, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
 94. Od Klubu Sportowego „Jedność” w Niechobrzu
 95. Od rady sołeckiej
 96. Od rodziny Kędziorów
 97. Od rodziny z Tarnowa
 98. Od sąsiada syna Wiesława
 99. Od dyrektora, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu