Msze Święte w intencji śp. Wiktorii Pelczar

  21 marca 2020       Category: Intencje mszalne pogrzebowe i gregoriańskie,

Msze Święte w intencji śp. Wiktorii Pelczar

 

 1. Od córki Małgorzaty z mężem – Niechobrz 17.06.2020 g.7.00
 2. Od wnuka Mateusza – Niechobrz 20.06.2020 g. 18.00
 3. Od wnuka Łukasza z Agnieszką
 4. Od syna Janusza z żoną – Niechobrz 29.06.2020 g. 7.00
 5. Od wnuka Tomasza z rodziną – Niechobrz 1.07.2020 g. 7.00
 6. Od wnuka Wojciecha z Agnieszką
 7. Od wnuka Jacka z rodziną
 8. Od wnuka Roberta z rodziną
 9. Od rodziny Różańskich z Rzeszowa
 10. Od rodziny Ziobrów z Nosówki
 11. Od rodziny Krzanowskich
 12. Od rodziny Długoszów
 13. Od Marty Leniart
 14. Od Barbary i Tadeusza z rodziną
 15. Od rodziny Siorków
 16. Od rodziny Czarników
 17. Od rodziny Ogorzałków
 18. Od Zakładu Pogrzebowego „Hades”
 19. Od rodziny Kurców
 20. Od Krystyny i Franciszka Lasotów
 21. Od syna Stanisława – Niechobrz 10.07.2020 g.18.00
 22. Od swatów Piędziaków
 23. Od Wioletty i Krzysztofa Piędziaków
 24. Od rodziny Zarębów z Czudca
 25. Od rodziny Haderów z Rzeszowa
 26. Od siostry Krystyny z mężem
 27. Od Sławka i Agnieszki Hardylów
 28. Od siostrzeńca Wojciecha Hardyla z zagranicy
 29. Od siostrzeńca Grzegorza Hardyla
 30. Od siostry Janiny z rodziną z Rzeszowa
 31. Od córki Haliny – Niechobrz 14.07.2020 g.18.00
 32. Od wnuczki Joanny z rodziną
 33. Od rodziny Czudeców
 34. Od Krystyny Gargaś z rodziną
 35. Od Teresy i Stefana Rogowskich
 36. Od Krystyny i Eugeniusza Rzepków z Mogielnicy
 37. Od córki Krystyny z mężem – Niechobrz 13.07.2020 g.18.00
 38. Od Ewy i Józefa Wilków z Boguchwały
 39. Od wnuczki Iwony z mężem
 40. Od wnuka Ireneusza z żoną
 41. Od Wiesławy Siorek z rodziną
 42. Od rodziny Szczepków
 43. Od Danuty i Jerzego Grzebyków z rodziną
 44. Od Barbary i Zdzisława Krząstek
 45. Od brata z rodziną
 46. Od rodziny Siorków z Mogielnicy
 47. Od Alicji i Dariusza
 48. Od sąsiadów Porębów
 49. Od sąsiadów Czudeców
 50. Od wnuka Mirosława z rodziną
 51. Od swatowej Stanisławy Kalandyk
 52. Od Danuty Dziubek z dziećmi z Mogielnicy
 53. Od rodziny Pączków z Mogielnicy
 54. Od rodziny Kawów
 55. Od Kazimiery i Kazimierza Ożóg
 56. Od Małgorzaty i Janusza Kalandyków z rodziną
 57. Od Urszuli z rodziną
 58. Od Doroty i Sylwestra Soleckich
 59. Od rodziny Kurowskich z Rzeszowa
 60. Od rodziny Pieniążków z Woli Zgłobieńskiej
 61. Od rodziny Kochanowiczów
 62. Od sąsiadów Rachwalskich
 63. Od rodziny Pieniążków i Kotarskich
 64. Od kolegów wnuków
 65. Od rodziny Ostrowskich i Królów
 66. Od Zofii i Benedykta Gajdków
 67. Od kolegów syna Stanisława
 68. Od Adama i Edyty Ossolińskich
 69. Od Marcina i Agnieszki Ossolińskich
 70. Od kolegów z pracy wnuka Mateusza
 71. Od kolegów z pracy wnuka Mateusza
 72. Od współpracowników i kierowców magazynu MPP
 73. Od współpracowników i kierowców magazynu MPP