Ogłoszenia parafialne – 30 czerwca 2013 r.

  29 czerwca 2013       Category: Ogłoszenia parafialne,

Przeczytaj aktualne ogłoszenia duszpasterskie - 30 czerwca 2013 r.

ogpar1. Zapowiedzi (9:30)

2. Wyrażam wdzięczność za wszelkie oznaki życzliwości i modlitwę za mnie z racji mojego Patrona oraz okrągłej, bo 40 rocznicy święceń: „Bóg zapłać wszystkim”.

3. Wyrażamy wdzięczność za sprzątanie naszego kościoła w minionym tygodniu. Na jutro wieczór prosimy parafian z następujących rodzin:
- Madera
- Pieniążek
- Jasion
- Dziedzic
- Zięba
- Wróbel
- Piekło

4. W Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie w roku akademickim 2013/14 rozpoczną się studia teologii dla świeckich (5-letnie). Więcej informacji na ulotce obok prasy katolickiej i na stronie internetowej Instytutu.

5. Księża Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie  przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

6. W związku z pielgrzymką do Medżugorie informujemy, że 14. 07. (niedziela) o godz. 15:00 w domu rekolekcyjnym odbędzie się spotkanie przedpielgrzymkowe. Należy wtedy przywieść resztę pieniędzy (700 zł i 15 euro) podać adres, nr peselu i telefonu kontaktowego swój i osób, które nie będą mogły być na spotkaniu, a wybierają się na pielgrzymkę.

7. W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia chęci przyjęcia pielgrzymów na nocleg. (dotychczas zgłosiło się 4 osoby).

8. Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

9. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Do chorych kapłani udadzą się
w sobotę od godz. 8:30.

W sobotę rozpoczynamy nasz odpust parafialny MBNP. O godz. 7:00 msza św. dla chorych. Prosimy by domownicy przywieźli ich do kościoła. Wieczorem o 18:00 msza św. i różaniec na dróżkach. W niedzielę – 7 lipca rano msza św. o godz. 7:30 razem z pielgrzymami na Jasną Górę. Sumę o godz. 11:00 odprawi ks. bp. Edward. Popołudniu msza. św. o godz. 16:30

10. Intencje mszalne.

11. Komunikaty.