XVIII Niedziela Zwykła

  03 sierpnia 2013       Category: Aktualności,

„Marność nad marnościami, wszystko marność”.

CHCIWOSCMożesz sobie pomyśleć po co żyć ? Po to by osiągnąć Niebo. Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi Ci jak się do niego przybliżyć. Już na trzy wieki przed Chrystusem autor Księgi Koheleta złem nazwa czynności, postawy, do których jesteś przywiązany. Najczęściej bo w każdym czytaniu pojawia się chciwość. Dzisiaj także Ty, nakłaniany przez świat dążysz do posiadania jak największej ilości dóbr. Tylko czy jest Ci to wszystko potrzebne do szczęścia ? Co to będzie za szczęście przez te kilkadziesiąt lat w porównaniu z wiecznością ? Odpowiedź sama nasuwa się, że żadne. Nie możesz być minimalistą. Dlatego walcz o zbawienie !!! Powtarzając za św. Pawłem, dąż do tego co w górze, a więc poprzez pokorę służ miłością braterską bliźniemu. Jest to Twój obowiązek. Bo najlepszą drogą do zbawienia jest wspólnota, w której centrum stoi Chrystus.

Łukasz