XXVII Niedziela Zwykła

  06 października 2013       Category: Aktualności,

Apostołowie proszą Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: 'Panie przymnóż nam wiary'. Również i my możemy powtórzyć tę prośbę za uczniami. Czy jednak stać nas na to?

logo-roku-wiary Czy my, żyjący w XXI wieku, nie jesteśmy zbyt zadufani w sobie? Latamy w kosmos, możemy rozmawiać ze sobą przez telefon komórkowy mimo dzielących nas tysięcy kilometrów, podróże, które kiedyś zajmowały miesiące, teraz trwają kilka godzin. Pomimo tego często jesteśmy podobni do człowieka z pierwszego czytania: niepewni i zagubieni. Choć na pierwszy rzut oka mamy wszystko, brakuje nam jednak tego co najważniejsze - silnej i ugruntowanej wiary. Szczególnie widać to w zachodniej Europie, gdzie kościoły pustoszeją albo są zamieniane w restauracje lub co gorsza, dyskoteki. W drugim czytaniu święty Paweł prosi Tymoteusza, aby strzegł depozytu wiary otrzymanej od niego. Dobrego depozytu wiary. Czy może zatem istnieć depozyt zły? Patrząc na dzieje Kościoła i świata, możemy dostrzec, że często 'dobry' depozyt wiary przechowywany przez Świętą Matkę Kościół był naruszany przez różnorakie wypaczenia, co prowadziło do kryzysu wiary i kryzysu cywilizacji. Potrzeba nam szczególnie w Roku Wiary, aby ją pogłębiać, doskonalić, przekazywać innym, a może odkryć ją na nowo. Uczmy się zatem, bronić depozytu wiary, szczególnie dziś, kiedy różne mylne ideologie pustoszą ludzkie umysły, a wtedy nasza wiara, choćby miała wielkość 'ziarnka gorczycy', będzie naszym najpotężniejszym orężem w walce z zakusami Szatana.

Tomasz