Liturgiczna Służba Maryjna

lso_logo
Dziękując Chrystusowi Panu*
Za łaskę powołania ministranckiego*
Przyrzekamy święte czynności ministranckie*
Wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą *
I dla dobra Wspólnoty parafialnej *
Matko Nieustającej Pomocy *
Módl się za nami *
Amen.

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii Niechobrz liczy 40-stu ministrantów i lektorów. Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się każdego tygodnia naprzemiennie: w środy po Mszy św. spotykają się ministranci, natomiast w piątki po Mszy św. odbywają się spotkania dla lektorów w ramach oazowej Szkoły Liturgii. Organizujemy także zbiórki przygotowujące do odpowiednich stopni ministranckich, a zajęcia te prowadzone są przez animatora. Ponadto, w jeden dzień tygodnia gromadzimy się na wspólnych zajęciach sportowych. Co jakiś czas organizujemy także turnieje gry Fifa 12.

W naszej parafii, formacja ministrantów odbywa się w etapach: kandydat na ministranta (od III klasy szkoły podstawowej) – ministrant (od IV klasy szkoły podstawowej) – lektor (gimnazjum) – animator (szkoła średnia). Są wśród nas także tzw. „seniorzy”, czyli starsi lektorzy, a nawet studenci, którzy nie wstydzą się posługiwać przy Chrystusowym ołtarzu w czasie niedzielnych i świątecznych Mszy św.

Nasza posługa przy ołtarzu odbywa się według zaplanowanego grafiku, który obejmuje obowiązkową posługę dwa razy w tygodniu: podczas Niedziel i uroczystości oraz przynajmniej jeden raz w dni powszednie. Szczególnie staramy się czcić patronkę naszej parafii Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, uczestnicząc w uroczystym nabożeństwie i Mszy świętej w środy.
Naszym zadaniem jest pomoc księdzu podczas Mszy świętej, a przez co pomagamy samemu Chrystusowym. Niesiemy znaki czyli przedmioty, które są niezbędne do sprawowania Eucharystii. Przez swoją posługę mamy sami stawać się znakami Jezusa Chrystusa. Robimy to przez naśladowanie Chrystusa w modlitwie, pracowitości i miłości bliźniego.

Jeżeli chcesz być ministrantem przyjdź w środę na Mszę świętą do naszego kościoła, a później do sali kominkowej na plebanii (wejście od drogi) na zbiórkę.