Dziewczęca Służba Maryjna

logo_dzm21angelpocket1

Pozdrawiam Ciebie Matko
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie Pani
nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
w swe dłonie weź nasz los
i wspieraj, byśmy zawsze
nieśli miłości ton"
/ z hymnu DSM /

Chcemy zawsze gorliwie kochać i poznawać Matkę Najświętszą, modlić się do Niej
i Ją naśladować i tak jak Ona "służyć" Panu Jezusowi i Kościołowi.
( z formularza ceremonii przyjęcia do DSM )

________________________________________
AKTUALNOŚCI

Aby tradycji stało się zadość, 8.12.2012r. podczas wieczornej Mszy świętej do DSM dołączyły kolejne dziewczynki, które do tej pory przechodziły okres kandydatury. Otrzymały one błękitną pelerynkę, medalik oraz złożyły przyrzeczenie. Oczywiście towarzyszyło im ogromne zdenerwowanie, bo przecież czekały na ten moment przez wiele miesięcy. Nerwy były zupełnie niepotrzebne, z pomocą s. Salomei oraz przede wszystkim Matki Najświętszej dziewczęta znakomicie sobie poradziły. Teraz już w pełni należą do DSM! Gratulujemy dziewczynkom oraz ich rodzicom - mają cudowne dzieci.

DSM1

DSM2

________________________________________

Trochę historii i nie tylko.
Nasza parafialna gromadka DSM powstała w 1999 r. Swoją oficjalną działalność rozpoczęła w Święto Zwiastowania NMP tj. 25. III. 2000 r. Od tamtego czasu tworzymy jedną dużą wspólnotę, rozwijamy się i uczymy jak być dzieckiem Boga oraz Maryi. Wiadomo jednak, że czas leci nieubłaganie, przez co niektóre z dziewcząt muszą rezygnować z posługi. Mimo to DSM nadal funkcjonuje, nowe kandydatki przychodzą każdego roku. Obecnie jest nas 20. Najmłodsze z nas uczęszczają do III klasy podstawowej, najstarsze do I klasy gimnazjum. Opiekuje się nami sistra Salomea, przy której zawsze możemy się czuć bezpiecznie.

Na czym ta działalność polega?
- to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu Maryjnym. Naszą Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, a my wpatrzone w Jej przykład uczymy się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych ?rodowych spotkaniach wspólnie pogłębiamy naszą wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, ?śpiew i tematyczne pogadanki.

Co jeszcze robimy?
- Przyjaźnimy się, uczymy współpracy w grupie, staramy się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia - w domu, w szkole, w parafii, uczymy się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim staramy się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.
- W naszym Sanktuarium w szczególny sposób uczestniczymy we wszystkich uroczystościach. Jesteśmy u stóp naszej Matki uczestnicząc w prowadzeniu liturgii w pierwsze soboty miesiąca i wszystkie środy - szczególne dni nowenny do MBNP, a także we wszystkie święta Maryjne, nabożeństwa majowe i październikowe.

Jak włączyć się do DSM ?
Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć - chcieć coś z siebie dać. - Komu? - Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom. Zgłosić swoją gotowość i przejść okres kandydatury.

A co potem ?
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ( 8.XII ), która jest naszym patronalnym świętem, kandydatki otrzymują białobłękitny strój, cudowny medalik i składają przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.
Przechodząc etapy formacji w naszej grupie dziewczęta otrzymują specjalne stopnie: Dziecka Maryi, Bielanki, Choralistki, Przyjaciółki Misji. Każda z dziewcząt należących do naszej grupy DSM ma swoje przywileje, ale również i obowiązki, zadania. Tym co wyróżnia nas spośród dziewcząt naszej parafii to to, że stoimy blisko ołtarza, systematycznie przystępujemy do spowiedzi i Komunii św., znajdujemy się na czele procesji, bierzemy czynny udział w liturgii Mszy św. i gromadzimy w sercach owoce duchowe naszej formacji.

Nasze obowiązki to:
1. Wiernie wypełniać "5 zadań":
* Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców
* Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
* Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni,
* będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne
* Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

2. Przychodzić na każde spotkanie grupy.
3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwy ofiarowania.

Oto nasz codzienny akt ofiarowania: Pomódl się razem z nami:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, uszy i usta moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako Dziecka i własności Twojej. Amen.

 DSM1